Ατραυματική Επανορθωτική Θεραπεία: απονεύρωση χωρίς τροχό!

Στο πολυοδοντιατρείο Kids & Family Dental, ακόμη και σε ενδείξεις μη αναστρέψιμης πολφίτιδας όπως π.χ. συμβαίνει όταν αναγκαζόμαστε να κάνουμε απονεύρωση, δεν χρησιμοποιούμε τροχό!

Η Ατραυματική Επανορθωτική Θεραπεία χάρη σε ένα νέο καινοτόμο βιοενεργό υλικό, υποκατάστατο της οδοντίνης, σώζουμε τον πολφό με 95% κλινική επιτυχία.

Η χρήση του συγκεκριμένου υλικού εγγυάται τη θεραπεία και τη διατήρηση του δοντιού.

Επιπρόσθετα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:

  • Ελάχιστα επεμβατική θεραπεία με σκοπό τη διατήρηση του οδοντικού ιστού

  • Aμεσα ανακούφιση από τον πόνο για τον ασθενή σας

  • Θεραπεία ζωντανού πολφού

  • Φυσιολογική ανάπτυξη των ριζών στα μη-ανεπτυγμένα μόνιμα δόντια

  • Καθολική δημιουργία γεφυρών οδοντίνης

  • Ισχυρές εμφρακτικές ιδιότητες μέσω διήθησης οδοντινοσωληναρίων

  • Ενασβεστίωση του οδοντικού ιστού

  • Το αλκαλικό pH (>11) ελαχιστοποιεί την ανάπτυξη βακτηριδίων

  • Δεν γίνεται αποχρωματισμός των δοντιών