Ποιά είναι η κατάλληλη ηλικία για τον πρώτο ορθοδοντικό έλεγχο;

Πολύ σημαντικό είναι τα παιδιά να υποβληθούν σε Ορθοδοντικό έλεγχο στην ηλικία των 5-6 ετών. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορεί να προλάβει οδοντικά προβλήματα, τραυματισμούς πρόσθιων δοντιών καθώς και προβλήματα ανάπτυξης των γνάθων.

Στην ηλικία των 5-6 ετών συχνά χρειάζεται η λήψη προληπτικών μέτρων (Προληπτική Ορθοδοντική Θεραπεία) προκειμένου να προληφθούν ή να διορθωθούν οδοντικά προβλήματα (π.χ. η σταυροειδής σύγκλειση) ή έξεις που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των γνάθων (π.χ. ο θηλασμός του δακτύλου) και μπορούν να οδηγήσουν σε σκελετικά προβλήματα αν παραμείνουν αθεράπευτα καθώς το παιδί μεγαλώνει.

Σε αυτή την πρώιμη ηλικία μπορούν να διορθωθούν και τυχόν σκελετικά προβλήματα, που αφορούν στην ανάπτυξη των γνάθων, συνήθως με τη χρήση κινητών μηχανημάτων (μασελάκια).

Μετά την ηλικία των 10 ετών, και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ακολουθεί η Ορθοδοντική θεραπεία με ακίνητους μηχανισμούς (σιδεράκια) για την τελική διευθέτηση των μόνιμων δοντιών στο τόξο.

Τέλος, αναφαίρετο κομμάτι της Ορθοδοντικής είναι η συγκράτηση του αποτελέσματος.

Η διάρκεια αυτής της φάσης εξαρτάται από παράγοντες, όπως η αρχική κατάσταση και το σχέδιο θεραπείας.

Συνήθως, αφορά ακίνητο λεπτό σύρμα στην πίσω επιφάνεια των μπροστινών δοντιών και διαφανή νάρθηκα που χρησιμοποιείται στον ύπνο.